Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Kecap Dinten Ieu

F. Suherman's picture
KDI 1967 Bangsat -- ok
 
Sd1: Sd1: Saderek kaum dangu, urang tepang deui dina acara Kecap Dinten Ieu hiji program anu didamel mantak kataji sareng mintonkeun pola kahirupan sadidinten. Danget ieu sim kuing mang Herman ngajak saderek supados ngalarapkeun sacara singkat hiji kecap anu judulna "Bangsat"
 
Sd2: Cing rek saha anu teu geregeten kana ulahna bangsat. Tah aya saurang bangsat manehna lir ibarat asup kana kandang singa. Rek kumaha teu kitu, bangsat di kota Roma, anu tadina maksudna rek lumpat teh manehna lumpatna ka kantor markas pulisi. Bangsat anu umur 19 taun ieu teh geus hasil madog sababaraha botol minuman di hiji supermarket, manehna sakuat tanaga lumpat sangkan teu katangkep. Manehna teu nyahoeun yen barang manehna lumpat teh lumpatna ka markas kantor pulisi. Kacida reuwasna manehna basa keur lumpat, lantaran diudag batur, paamprok jeung pulisi di kantorna. Agahna mah manehna teh rek nyumput didinya, sihoreng panyumputanana teh kantor pulisi. Lantaran manehna ngarasa katalikung, manehna kapaksa ngaku salah. Bener-bener sue !
 
Sd3: Bangsat teh nyaeta saurang anu nyokot barang batur tanpa ijin atawa kalayan teu sah. Tindakan bangsat teh bisa digolongkeun kana tindakan kajahatan, anu patut meunang hukuman. Gede leutikna hukuman gumantung kana kajahatan anu dilakukeunana. Sabage panegak hukum, salah sahiji tugas pulisi nyaeta nangkep bangsat. Bangsat anu teu sadar yen manehna lumpatna ka markas kantor pulisi, ieu ngagampangkeun pulisi nangkep bangsat atuh.
 
Sd4: Sepak terjang bangsat teh kadang-kadang ngalantarankeun masyarakat jadi resah jeung sieun. Marehna ngabangsat teh sok tara bisa disangka-sangka, nyaho-nyaho, barang geus euweuh. Masyarakat anu teu ngabogaan sasayagian kaamanan pasti jadi kobanna, jadi urang kudu hati-hati jeung waspada unggal waktu.
 
Sd5: Dina kahirupan karohanian urang, harta anu pangberhargana nyaeta kasalametan. Sok sanajan ku Gusti dipaparinkeunana sacara Cuma-Cuma ka unggal anu palercaya, hal ieu teh lain berarti urang sambarangan neundeunna bari jeung teu ngajagaan. Sabab lamun urang lalawora kana kasalametan anu tos dipaparinkeun ku Gusti, urang teh sarua jeung teu ngahargaan pangorbanan Gusti. Margi kasalametan anu dipaparinkeun ka aurang teh pangorbanana Gusti teh nyaeta; ngorbankeun getih jeung pati-Na. Sakumaha dawuhan jalmi anu wijaksana ieu : supaya ngalangkungan pupus-Na, Gusti ngamusnakeun iblis anu ngawasaan maot. Kujalan kitu, Gusti ngabebaskeun aranjeuna anu saumur hirupna aya dina jajahan kusabab sieun ku maot. Kumargi kitu, teu aya alesan kanggo urang, ngantep kasalametan urang dipaling ku iblis. ok
Tante Paku's picture

Blog basa Sunda.

Leuwih hadé diterjemahkan pak, alatan henteu kabéh mengerti basa sunda sarta ieu komunitas Kristen berbahasa Indonésia. Kajeun blog tulisan anjeun bisa jadi berkat urang kabéh, kumaha?

Salam jelema Sunda.

__________________

Semoga Bermanfaat Walau Tidak Sependapat

Purnawan Kristanto's picture

Tante Paku saged ngendikan


Tante Paku saged ngendikan ngagem boso Sunda ugi to?


__________________

------------

Communicating good news in good ways

Purnomo's picture

Ada kue ada teh

Bila begitu masuk pagi ada rekan kerja dipanggil ke ruang boss dan sejam kemudian baru keluar pasti teman-temannya akan bertanya, “Bagaimana? Sudah kekenyangan kue?” Boss saya orang Jawa dan bila marah pasti kata “kowe” berhamburan.

Sekarang ini ada tenaga full timer di gereja saya pindahan dari Bandung. Setiap selesai diskusi alot pasti saya mengomel “Harusnya ada kue di meja biar saya tidak kembung kekenyangan minum teh” karena hampir setiap kalimat walau dalam bahasa Indonesia kesisipan “teh.”

Maksud saya, ada blog Sunda bagus juga bila didampingi blog Jawa (yang sudah ada dengan Joli sebagai penerjemahnya) apalagi bila ada terjemahannya. Saya senang karena bisa membantu recall kembali kata-kata Sunda yang telah lama hilang dari ingatan.

Salam.

 

joli's picture

Purnomo, bangsat itu sunda?

komen Purnomo ini terjemahannya?? tetep gak mudeng tuh.. bangsat itu bahasa sunda? artinya bangsat apa teh.. ;)
Purnomo's picture

Joli, bangsat itu abang sesat

itu yang semula mau saya katakan. Untungnya Sandman sudah memberi terjemahannya di bawah ini.

Membaca hasil terjemahan Sandman, saya baru tahu "bener-bener sue" artinya "benar-benar sial". Setahu saya "sue" yang artinya "sial" itu datang dari Tiongkok. Ini berarti bahasa Sunda sudah memperkaya bahasa negerinya Gongli. Malah kata Empek di sini, kata Las Vegas itu berasal dari bahasa Jawa. (Kalau Empek sudah kasih unjuk ia tahu sejarah Amrik, pasti sebentar lagi ia akan mengulas Alkitabnya orang Mormon.)

Bukan main hebatnya bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa sukunya, ya. Jadi kalau ada orang Sunda berkata kepada orang Tionghoa "sue suwe" pasti ia mau bilang "sialnya kelamaan."

Mengkali.

 

sandman's picture

TERJEMAHAN...

<p><span style="font-size: 11pt;">Sd1: Sd1: Saderek kaum dangu, urang tepang deui dina acara Kecap Dinten Ieu hiji program anu didamel mantak kataji sareng mintonkeun pola kahirupan sadidinten. Danget ieu sim kuing mang Herman ngajak saderek supados ngalarapkeun sacara singkat hiji kecap anu judulna &quot;Bangsat&quot; </span></p><p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: 11pt;">Sidang pemirsa, kita bertemu kembali dalam acara kata hari ini, satu program yang di buat dengan rasa simpati dan menyuguhkan pola kehidupan sehari-hari. Dalam kesempata ini saya Mang Herman mengajak saudara sekalian merenungkan secara singkat satu kata yang berjudul &quot;Bangsat&quot;</span></span><span style="font-size: 11pt;"><br /></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 11pt;">Cing rek saha anu teu geregeten kana ulahna bangsat. Tah aya saurang bangsat manehna lir ibarat asup kana kandang singa. Rek kumaha teu kitu, bangsat di kota <yoono-highlight onmouseout="___yoonoLink.onYoonoOut(this)" onmouseover="___yoonoLink.onYoonoOver(event,this)" onclick="___yoonoLink.onYoonoClick(this)" keywords="Roma" class="yoono-link-hover yoono-link-active-link">Roma</yoono-highlight>, anu tadina maksudna rek lumpat teh manehna lumpatna ka kantor markas pulisi. Bangsat anu umur 19 taun ieu teh geus hasil madog sababaraha botol minuman di hiji supermarket, manehna sakuat tanaga lumpat sangkan teu katangkep. Manehna teu nyahoeun yen barang manehna lumpat teh lumpatna ka markas kantor pulisi. Kacida reuwasna manehna basa keur lumpat, lantaran diudag batur, paamprok jeung pulisi di kantorna. Agahna mah manehna teh rek nyumput didinya, sihoreng panyumputanana teh kantor pulisi.&nbsp;Lantaran manehna ngarasa katalikung, manehna kapaksa ngaku salah. Bener-bener sue !</span></p><p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: 11pt;">Coba siapa yang tidak kesal atas tindakan Pencuri. Ada seorang maling, dia seperti orang yang memasuki kandang singa, bagaimana tidak seperti itu, maling di kota ROMA yang tadinya bermaksud melarikan diri malah masuk ke kantor polisi. Pencuri yang berumur 19 tahun ini telah berhasil mencuri beberapa botol minuman di sebuah supermarket, maling tersebut tidak sadar jika pada saat&nbsp; kabur, masuk kekantor polisi. Sungguh kaget ketika dikejar orang-orang, malah bertemu dengan polisi di kantornya.&nbsp;Tadinya mau bersembunyi di tempat tersebut , apa mau dikata tempat persembunyiannya itu ternyata kantor polisi. Karena merasa tersudut terpaksa pencuri tersebu mengaku salah. Benar benar sial.</span></span><span style="font-size: 11pt;"><br /></span></p><p><span style="font-size: 11pt;">Bangsat teh nyaeta saurang anu nyokot barang batur tanpa ijin atawa kalayan teu sah. Tindakan bangsat teh bisa digolongkeun kana tindakan kajahatan, anu patut meunang hukuman. Gede leutikna hukuman gumantung kana kajahatan anu dilakukeunana.&nbsp;Sabage panegak hukum, salah sahiji tugas pulisi nyaeta nangkep bangsat.&nbsp;Bangsat anu teu sadar yen manehna lumpatna ka markas kantor pulisi, ieu ngagampangkeun pulisi nangkep bangsat atuh.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: 11pt;">Pencuri adalah orang yang mengambil barang orang tanpa izin dan juga tidak sah. Tindakan pencuri ini bisa digolongkan dalam tindakan kejahatan, yang patut untuk dihukum. Besar kecilnya hukuman tergantung kepada kejahatan yang dilakukan/ Sebagai penegak hukum, salah satu tugas polisi yaitu mengkap pencuri. Pencuri yang tidak sadar kalau dirinya melarikan diri ke markas polisi, mempermudah polisi untuk menangkap pencuri.</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 11pt;">Sepak terjang bangsat teh kadang-kadang ngalantarankeun masyarakat jadi resah jeung sieun. Marehna ngabangsat teh sok tara bisa disangka-sangka, nyaho-nyaho, barang geus euweuh.&nbsp;Masyarakat anu teu ngabogaan sasayagian kaamanan pasti jadi kobanna, jadi urang kudu hati-hati jeung waspada unggal waktu. </span></p><p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: 11pt;">Sepak terjang Pencuri kadang kadang membuat masyarakat menjadi resah dan taku. Mereka mencuri tanpa disangka sangka, tahu tahu, barang sudah hilang. Masyarakat yang tidak mempunyai persiapan keamanan pasti jadi korban, kita harus hati hati dan waspada tiap saat.</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><br /></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 11pt;">Dina kahirupan karohanian urang, harta anu pangberhargana nyaeta kasalametan. Sok sanajan ku Gusti dipaparinkeunana sacara Cuma-Cuma ka unggal anu palercaya, hal ieu teh lain berarti urang sambarangan neundeunna bari jeung teu ngajagaan.&nbsp;Sabab lamun urang lalawora kana kasalametan anu tos dipaparinkeun ku Gusti, urang teh sarua jeung teu ngahargaan pangorbanan Gusti.&nbsp;Margi kasalametan anu dipaparinkeun ka aurang teh pangorbanana Gusti teh nyaeta;&nbsp;ngorbankeun getih jeung pati-Na.&nbsp;Sakumaha dawuhan jalmi anu wijaksana ieu : supaya ngalangkungan pupus-Na, Gusti ngamusnakeun iblis anu ngawasaan maot. Kujalan kitu, Gusti ngabebaskeun aranjeuna anu <yoono-highlight onmouseout="___yoonoLink.onYoonoOut(this)" onmouseover="___yoonoLink.onYoonoOver(event,this)" onclick="___yoonoLink.onYoonoClick(this)" keywords="saumur" class="yoono-link-hover yoono-link-active-link">saumur</yoono-highlight> hirupna aya dina jajahan kusabab sieun ku maot. Kumargi kitu, teu aya alesan kanggo urang, ngantep kasalametan urang dipaling ku iblis. ok</span></p><p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: 11pt;">Dalam kehidupan kerohanian kita, harta yang paling berharaga yaitu keselamatan. Walau ALLAH memberikannya secara cuma cuma kepada setiap orang yang percaya, hal ini bukan berarti kita sembarangan menaruhnya apalagi sambil tidak dijaga. Sebab jika kita tidak hati hati kepada keselamatan yang diberikan ALLAH&nbsp; sama dengan tidak menghargai pengorbanan YESUS yaitu ; mengorbankan tubuh dan darahNya. Sebagaimana yang di nubuatkan orang yang bijaksana: supaya melalui kematianNya, Yesus memusnahkan iblis yang menguasai maut. Dengan jalan itu, Yesus membebaskan saudara dan saya, yang seumur hidupnya ada dalam penjajahan, yang disebabkan takut akan kematian. Oleh sebah itu, tidak ada alasan bagi kita untuk&nbsp; menyia-nyiakan keselamatan kita dicuri oleh IBLIS.OK.</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>*Hitam&nbsp; = tulisan mang herman</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);">*biru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = terjemahan ( jika ada kekurangan dalam penerjemahan dan &quot;maksud&quot; dari tulisan harap dimaklum)<br /></span></p><p>NB&nbsp;: khusus mang herman, langkung sae mah lamun aya terjemahan indonesiana supados anu teu ngartos bahasa sunda tiasa maos sareng masihan kritik sareng saran.</p><p>&nbsp;</p><p>Karena kita sungguh berharga bagi-Nya dan Dia mengasihi kita.</p>

__________________

king heart's picture

@sandman

Warna birunya gak muncul tuh ?! Apa ketelan kostumnya Persib he he he he

Tapi terjemahannya

 

 

 

Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?

__________________

Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?

sandman's picture

@KH saya cuma

Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan saat ini, paling tidak bisa memberikan sedikit kisi-kisi, he he he.

warna birunya iyah hilang, ternyata fasilitas mewarnainya masih di perbaiki oleh team admin. Semoga akan segera beres dalam waktu dekat ini.

 

Karena kita sungguh berharga bagi-Nya dan Dia mengasihi kita.

__________________